तत्सम शब्द

संस्कृत भाषेतून जसेच्या तसे म्हणजे शब्दांच्या रुपात काहीही बदल न होता मराठी भाषेत आलेले शब्द , त्यांना तत्सम शब्द म्हणतात  .

काही तत्सम शब्द :
कवि   , मधु , गुरु , पिता , पुत्र , कन्या , वृक्ष , पुरुष , धर्म , सत्कार , समर्थन , उत्सव , पुष्प , जल , प्रीति , भीति , कर , ग्रंथ , पृथ्वी , भूगोल , विद्वान , भगवान , परंतु , यद्यापि , यथामति , कर्ण , पर्ण , अरण्य , हस्त , मस्तक , कर्म , ओठ  , अग्नि, नदी , कलम , मंदिर , राजा , होम , महर्षि , प्रसाद ,सन्मति , तारा  , दुष्परिणाम , संत , गंध , तिथी , पिंड , मंत्र , प्रीत्यर्थ , उपकार , घंटा , अभिषेक , भोजन , समर्थन , नैवेध्य , निस्तेज , दर्शन , सूर्य , कलश , पत्र , निर्माल्य , शिखर , देवर्षि , अब्ज , पुण्य , संगती , प्रकाश , नयन , उमेश , स्वल्प , प्रातःकाल , वाडः निश्चय , आकाश , सुत्र, गणेश , वृद्ध , विद्वान , गायन , भोजन , बुद्धि , श्राद्ध , जगन्नाथ , स्वामि , घृणा , दंड , उत्तम , पाप , कार्य , सभ्य , संसार , कविता , अश्रु , यद्यपि , तट्टिका , देवालय ,    इ .