विरामचिन्हे

विरांम् चिन्हांचा वापर कसा करावा ?

 1. पुर्ण विरांम् (.) : मी पुस्तक वाचतो.
 2. अर्ध विरांम् (;) : संयुक्त वाक्यात असतो.
 3. अल्प विरांम् (,) : टिळक ,नेहरू ही चांगली माणसे होती.
 4. प्रश्न चिन्ह (?) : तु काय वाचतो?
 5. उदगारवाचक (!): वाह ! काय चांगले गाडी आहे.
 6. अवतरण चिन्ह (“ “)(‘ ‘): दादा म्हणाला, “तुलदास राम भक्त होते”.
 7. संयोग चिन्ह (-) : काम-क्रोध त्याग करावा.
 8. निर्देशक चिन्ह (--): आपले दोन शत्रू आहेत --काम आणि क्रोध .
 9. कंस ( ) :  स्वराज्य माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे म्हणून मी तो मी मिळवणारच (लोकमान्य टिळक )
 10. द्वी बिंदू / विसर्ग ( : ) : मोर : आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे.
 11. अधोरेखा (---------- ) : चुकीचे ऐकणे म्हणजे .......... होय .(अपश्रवन)