वाक्यचे प्रकार ( vakyache prakar )१) अर्थावरून वाक्याचे प्रकार :
  1. विधानात्मक वाक्य : मी मराठी वाचतो.
  2. प्रश्नार्थक वाक्य : तु मराठी वाचतो ?
  3. आज्ञार्थी वाक्य : हिंदी वाचा.
  4. उदगार वाचक वाक्य : वाह ! खूप मोठे आहे.
  5. नकारात्मक वाक्य : मी गणित वाचत नाही .
  6. होकारात्मक वाक्य : मी गणित सोडवतो.
२) रचनेवरून वाक्याचे प्रकार :
  1. १.सरल (शुद्ध ) वाक्य : मी मराठी वाचतो एक क्रिया.
  2. २.मिश्र वाक्य : एक वाक्य प्रधान दुसरे गौण वाक्य. उदा-तो म्हणाला कि मी पुस्तक वाचीन.
  3. ३.सयुक्त वाक्य : अनेक उपवाक्य असतात. उदा –राजू शाळेत गेला त्याने शिक्षकास विचारले आणि पेपर सोडायला बसला.


मराठी वाक्याचे प्रकार व्हिडीओ पहा  Marathi Vakyache prakar Video :