सराव टेस्ट -१


 • सराव टेस्ट -१(Practice Test)


1) वाक्याचा प्रकार सांगा " पानांमुळे झाडे श्वास घेतात. "
 1. विधानार्थी
 2. प्रश्नार्थी
 3. नकारार्थी
 4. उद्गारार्थी
1. विधानार्थी
2) वाक्यातील कर्ता ओळखा. "त्याला जरा गंमत वाटली. "
 1. त्याला
 2. जरा
 3. गंमत
 4. वाटली
4. वाटली


3) वाक्यातील कर्ता ओळखा. " बादशहाखान हे नाव तुम्ही ऐकले असेल. "
 1. बादशहाखान
 2. नाव
 3. हे नाव
 4. असेल
4. असेल


4) वाक्यातील कर्ता ओळखा. " मी त्याचे उत्तर ऐकले. "
 1. उत्तर
 2. मी
 3. त्याचे
 4. मी त्याचे
3. त्याचे


5) वाक्यातील कर्ता ओळखा. " गावात लोक त्याची चर्चा करीत "
 1. लोक
 2. गावात
 3. चर्चा
 4. त्याची
2. गावात


6) 'त्याच्या तालावर पाकोळ्या नाचतात आणि पाखरे त्यांची साथ करतात' - वाक्यप्रकार ओळ्ख.
 1. संयुक्त
 2. केवल
 3. मिश्र
 4. गौण
1. संयुक्त


7) 'आज पाऊस पडावा' -वाकप्रचार ओळखा.
 1. केवल
 2. मिश्र
 3. संयुक्त
 4. गौण
1. केवल


8) खालीलपैकी प्रत्ययघटीत शब्द ओळखा.
 1. भवितव्य
 2. आडनाव
 3. विज्ञान
 4. प्रगती
1. भवितव्य


9) खालीलपैकी उपसर्गघटीत शब्द ओळख.
 1. आजन्म
 2. लेखक
 3. दाता
 4. खोदाई
1. आजन्म

10) 'पाडले' या शब्द क्रियापदाचा कोणता प्रकार दर्शवतो?
 1. प्रयोजक क्रियापद
 2. साधित क्रियापद
 3. सिद्ध क्रियापद
 4. शक्य क्रियापद
1. प्रयोजक क्रियापद


Tags: 

 • marathi vyaakran marathi vyakran marathi grammar marathi grammar in marathi font in marathi language marathi vyakran blog mpsckatta mpsccurrent mpscguidance mpsc exam marathi gk marathi mpsc
 • naam sarvnaam visheshab kriyapad alankar samas vrutte sandhi vakya prachar mhani saman arthi shabd virudh arthi shabd vakyache prakar prayog kartari karmani practice test sarav test