सराव टेस्ट - 2 • सराव टेस्ट - 2(Practice Test)


1) 'डोळे निवने' या वाकप्रचाराचा अर्थ सांगा.
 1. बरे वाटणे
 2. स्वच्छ दिसणे
 3. समाधान होणे
 4. इच्छा पूर्ण करणे
3. समाधान होणे
2) व्यंजन कशाला म्हणतात ? खालीलपैकी अचूक पर्याय लिहा.
 1. स्वर नाहीत ते.
 2. ज्यांचा उच्चार करताना अडथळा येत नाही.
 3. जे संकप असतात
 4. ज्यांचा उच्चार करताना अडथळा येतो .
4. ज्यांचा उच्चार करताना अडथळा येतो .


3) मराठी मुळाक्षरात _______ हे व्यंजन स्वतंत्र आहे.
4. ळ


4) 'राजवाडा' हा कोणता समास आहे?
 1. द्वंद्व समास
 2. अव्ययीभाव समास
 3. बहुव्रीही समास
 4. तत्पुरुष समास
4. तत्पुरुष समास


5) 'धर्मीवाचक ' नामे कशास म्हणतात?
 1. सामान्यनामे व विशेषनामे
 2. सर्वनामे व विशेषणे
 3. सामान्यनामे व सर्वनामे
 4. विशेषनामे व सर्वनामे
1. सामान्यनामे व विशेषनामे


6) 'अं' व 'अः' या दोन वर्णांना ........असे म्हणतात.

 1. स्वर
 2. व्यंजन
 3. स्वरादी
 4. अर्धस्वर
3. स्वरादी

7) योग्य शब्दसमूह निवडा.
 1. फुलांचा घड
 2. खेळाडूंचा काफिला
 3. नोटांचे बंडल
 4. गुरांचा थवा
3. नोटांचे बंडल


8) शब्द कसा बनतो म्हणजेच सिद्ध होतो याला________म्हणतात.
 1. शब्दरचना
 2. धातू
 3. शब्दसिद्धी
 4. शब्दशक्ती
3. शब्दसिद्धी


9) 'तो अभ्यास करत असेल ' या वाक्यातील काळ ओळखा.
 1. अपूर्ण भविष्यकाळ
 2. पूर्ण भविष्यकाळ
 3. साधा भविष्यकाळ
 4. यापैकी नाही
1. अपूर्ण भविष्यकाळ


10) 'आधीच उल्हास,त्यात ..........मास' म्हण पूर्ण करा.
 1. श्रावण
 2. पौष
 3. वैशाख
 4. फाल्गुन
4. फाल्गुन


Tags: 
 • marathi vyaakran marathi vyakran marathi grammar marathi grammar in marathi font in marathi language marathi vyakran blog mpsckatta mpsccurrent mpscguidance mpsc exam marathi gk marathi mpsc
 • naam sarvnaam visheshab kriyapad alankar samas vrutte sandhi vakya prachar mhani saman arthi shabd virudh arthi shabd vakyache prakar prayog kartari karmani practice test sarav test