सराव टेस्ट -5 • सराव टेस्ट -5 (Practice Test )


1) मराठी भाषेत एकूण स्वर किती?

 1. ४८
 2. ३४
 3. ३६
 4. १२

4. १२2) 'अर्ज' हा शब्द कोणत्या भाषेतील आहे?

 1. फारशी
 2. पोर्तुगीज
 3. अरबी
 4. गुजराती

3. अरबी

3) 'दगड' हा शब्द ..........आहे.

 1. तत्सम
 2. तदभाव
 3. देशी
 4. विदेशी

3. देशी

4) 'कमळ' या शब्दास खालीलपैकी कोणता शब्द समानार्थी नाही?

 1. नलिनी
 2. सरोज
 3. कुमुद
 4. चंपक

4. चंपक

5) ' मुग गिलणे ' या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता ते ओळखा.

 1. शांत बसने
 2. न बोलता अपमान सहन करणे
 3. स्तब्ध राहणे
 4. काहीही खाऊन पोट भाराने

3. स्तब्ध राहणे

6) ' ससेमिरा लावणे ' या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ द्या.

 1. नको असलेली गोष्ट करण्याचा तगादा लावणे
 2. सशाने मिरे खाणे
 3. ससा भाजणे, मिरे लाऊन खाणे
 4. तिखट लागण्याने सुं सुं आवाज करणे

1. नको असलेली गोष्ट करण्याचा तगादा लावणे

7) ' चांदीचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला येणे ' या वाक्प्रचाराचा अर्थ द्या.

 1. चांदीच्या विटेचे चमचे बनविणे
 2. चमच्याने दुध पाजणे
 3. गर्भ श्रीमंत असणे
 4. मौल्यवान वस्तू वापरणे

3. गर्भ श्रीमंत असणे

8) ' आकाश पाताळ एक करणे ' या वाक्प्रचाराचा अर्थ द्या.

 1. आकाशातून पाताळात प्रवेश करणे
 2. आनंदाने टाळ्या वाजविणे
 3. संतापाने थैमान घालणे
 4. आकाशात विमानाने प्रवास करणे

3. संतापाने थैमान घालणे

9) ' डोळ्यात अंजन घालणे ' म्हणजे ..

 1. डोळ्यात काजळ घालणे
 2. चूक लक्षात आणून देणे
 3. डोळ्यास दुखापत होणे
 4. डोळे रागाने मोठे करून पाहणे

2. चूक लक्षात आणून देणे

10) ' आडरानात शिरणे ' या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ द्या.

 1. वाकड्यात शिरणे
 2. वेड पांघरणे
 3. मुद्याला सोडून जाणे
 4. अज्ञान दाखवणे

3. मुद्याला सोडून जाणे


Tags: 
 • marathi vyaakran marathi vyakran marathi grammar marathi grammar in marathi font in marathi language marathi vyakran blog mpsckatta mpsccurrent mpscguidance mpsc exam marathi gk marathi mpsc
 • naam sarvnaam visheshab kriyapad alankar samas vrutte sandhi vakya prachar mhani saman arthi shabd virudh arthi shabd vakyache prakar prayog kartari karmani practice test sarav test